Ялагч болсон "Хорчин" багтаа баяр хүргэе.
Ирэх жил болтол түр баяртай.


Зохион Байгуулагчид